Nijkerk organiseert maandag 5 februari inloopavond Stadshaven

De gemeente Nijkerk organiseert maandag 5 februari een inloopbijeenkomst over de plannen voor woningbouw aan de noordkant van het gemeentehuis, ook bekend als Stadshaven fase 2. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen van 18.30 tot 20.00 uur binnenlopen. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Nijkerk aan de Kolkstraat 27. Medewerkers van de gemeente geven uitleg en beantwoorden vragen van bezoekers

Het ontwerpbestemmingsplan Stadshaven Nijkerk, fase 2 ligt tot en met 14 februari ter inzage. In deze periode kunnen inwoners reageren op het plan. Wie er vragen over heeft, kan ze tijdens de inloopavond op 5 februari stellen. Het plan gaat over de ontwikkeling van een woon-, werk- en verblijfsgebied aan de noordkant van het huidige gemeentehuis. Met het plan wil de gemeente de ontwikkeling van ongeveer 565 woningen met een tuin en appartementen mogelijk maken. Ook komen er functies, zoals een passantenhaven en horeca, die het gebied levendig maken, aldus de gemeente.

Realisatie Stadshaven Nijkerk stap dichterbij

Om het bouwplan van ongeveer 565 nieuwe woningen mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan aangepast worden. Voor Stadshaven fase 1a (de plek van het gemeentehuis, waar ongeveer dertig woningen komen) en de locatie Bentinck (de plek van de meubel- en tapijthal, waar ongeveer veertig woningen komen) is al een bestemmingsplan vastgesteld. De juridische procedure hierover loopt nog. Meer informatie over het totale plan Stadshaven staat op www.nijkerk.eu/stadshaven-nijkerk

Het plan inzien en erop reageren

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden liggen tot en met 14 februari 2024 ter inzage. De stukken zijn te bekijken via www.nijkerk.eu/ter-inzage. Tot en met 14 februari kunnen inwoners reageren op de plannen, oftewel een zienswijze indienen. Op de website van de gemeente Nijkerk: https://www.nijkerk.eu/stadshaven-nijkerk-fase-2-en-mer-beoordelingsbesluit. Onder de knop ‘online’ op die pagina staat een formulier om een zienswijze in te dienen.

Een zienswijze indienen kan ook door een brief te sturen naar de Gemeenteraad van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Het indienen van een mondelinge zienswijze kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur, via het algemene telefoonnummer 033 – 247 22 22. Vraag dan naar een medewerker van het team Planvorming.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *