Nunspeet krijgt jongeren ontmoetingsplek op parkeerterrein van de Wiltsangh

Er komt een jongeren ontmoetingsplek (JOP) op het parkeerterrein van de Wiltsangh, aan de kant van Nunspeetse Tennisclub. Daar wordt een container geplaatst waar jongeren kunnen ontspannen en ontmoeten.

ln het voorjaar zijn diverse potentiële locaties inzichtelijk gemaakt voor de plaatsing van de JOP (in de vorm van een container) op sportcomplex de Wiltsangh. Op basis van de aspecten huidige bestemming, bereikbaarheid, veiligheid, toezicht / zichtbaarheid en de inpasbaarheid in de omgeving heeft het college op 21 maart 2023 een principebesluit genomen voor een locatie op de hoek van de parkeerplaats bij NTC de Wiltsangh.

Na dit besluit is in eerste instantie een tijdelijke vergunning aangevraagd voor de beoogde locatie. Na beoordeling is de huidige bestemming (sport en natuur/landschap) geen onoverkomelijke drempel, maar dient rekening gehouden te worden met diverse aspecten voor natuurbehoud. De bestaande bomenstructuur dient gehandhaafd te worden en de container moet boven het maaiveld geplaatst worden.

NTC staat kritisch tegenover de komst van een JOP in de nabijheid van de vereniging, in de hoek tegen hun sportpark aan, maar ziet ook het maatschappelijk belang voor de jongeren. Er zijn een aantal voorwaarden/afspraken gemaakt waaronder; Straathoekwerk en de BOA’s nemen de plek mee in hun rondes, er wordt goede verlichting geplaatst en dat de container en de omgeving eromheen netjes blijven. Er zullen meerdere overlegmomenten plaatsvinden na de realisatie en bij overlastmeldingen worden de vervolgstappen en maatregelen met NTC bepaald.

De JOP moet een plek bieden aan jongeren om te ontspannen en te ontmoeten. De JOP kent een flexibele inzet en is verplaatsbaar mocht deze situatie zich voordoen.

Bron: Omroep Gelderland

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *