Nunspeet: ontwikkelkaarten bieden toekomstperspectief voor vakantieparken

De gemeente Nunspeet werkt aan een vitaal en divers aanbod van verblijfsrecreatie onder de naam Vitale Vakantieparken gemeente Nunspeet met als doel ‘In 2030 alle vakantieparken vitaal’.

Onlangs zijn twee ontwikkelkaarten opgesteld op basis van input van recreatieondernemers, beleids-, vitaliteits- en ruimtelijke analyse en het onderzoek ‘Omvang toerisme en draagkracht Nunspeet’. Deze ontwikkelkaarten geven een visie op de recreatieve ontwikkeling van de parken en de omgeving. Wanneer voor een park geen toekomstperspectief is als Vitaal Vakantiepark en er geen recreatieve kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn, wordt gekeken naar andere mogelijkheden van transitie. De gemeente bepaalt uiteindelijk welke mogelijkheid per park het meest kansrijk is en geeft daarmee de voorwaarden waaraan de eigenaren/ondernemers met hun parken moeten voldoen, wil men over kunnen gaan naar een andere bestemming.

Aan de hand van de ontwikkelkaarten wordt aan alle parken een mogelijk recreatief toekomstperspectief geboden. Daarnaast staan er op de ontwikkelkaarten projecten die leiden tot kwaliteitsverbetering op gebiedsniveau.

Op 11 april vergadert de Commissie Ruimte & Wonen over de ontwikkelkaarten, waarna de gemeenteraad een besluit neemt in de raadsvergadering van 20 april 2023.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *