Nunspeet reageert op uitspraak rechtbank Gelderland

Op 12 januari oordeelde Rechtbank Gelderland dat het college de memo bestemmingsplan Veelhosterweg 21/23 alsnog – geanonimiseerd – openbaar moet maken. Volgens de rechtbank motiveerde het college onvoldoende waarom in dit geval het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad door het verstrekken van de beleidsopvattingen in de memo in geanonimiseerde vorm.

Het college van B&W laat nu weten: Wij hebben kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland, bestuderen deze zorgvuldig en beraden ons nu op een reactie daarop. De zaak gaat over de openbaarmaking van een ambtelijke memo van een ambtenaar aan de wethouder. De memo bevat ook persoonlijke beleidsopvattingen van de ambtenaar, zie het als een ‘vooroverleg’ tussen een ambtenaar en een wethouder. Openbaarmaking hiervan vereist naar onze mening een zorgvuldige beoordeling en afweging, vooral ook ter bescherming van derden. Dat ook de rechter de behandeling van deze zaak doorschoof naar de meervoudige kamer van de Rechtbank geeft wel aan hoe zorgvuldig en weloverwogen met dergelijke verzoeken in het kader van de nieuwe Wet Open Overheid moet worden omgegaan.

In alle openheid gehandeld
Het college betreurt de suggesties in de berichtgeving over deze zaak dat er iets niet in orde zou zijn met de grondaankoop en de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerp-bestemmingsplan Veelhorsterweg 21/23 is in alle openheid behandeld in de commissie- en raadsvergadering. Er is gehandeld binnen de kaders die de gemeenteraad gesteld heeft. Er is sprake van een belang van de gemeente, niet een belang van een wethouder! Dat heeft iedereen in alle openheid kunnen volgen. Van het onder tafel vegen van feiten is geen sprake

Waar gaat het nu eigenlijk over?
Het college hecht eraan te verduidelijken waar het hier om gaat. Inderdaad is een tijd geleden een verzoek om een woning te mogen bouwen op deze locatie afgewezen, omdat het strijdig was met het geldende beleid. Voor een goede ontsluiting van de toekomstige woonwijk ‘t Hul Noord heeft de gemeente nu grond nodig van deze grondeigenaar. De grondeigenaar wil medewerking verlenen, mits hij de woning nu wel mag ontwikkelen. Gezien het algemeen belang (goede ontsluiting ‘t Hul Noord) heeft de gemeenteraad besloten af te wijken van het oorspronkelijke beleid en in dit specifieke geval akkoord te gaan met de bouw van de woning. Het is een besluit van de gemeenteraad, die gebruik heeft gemaakt van haar wettelijke bevoegdheden, en nadrukkelijk in het kader van het ‘algemeen belang.’

Bron: RTV Nunspeet

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *