Nunspeet vraagt mening inwoners over invulling nieuwe woonwijk ’t Hul-Noord

Inwoners van Nunspeet worden gevraagd mee te denken over de invulling van de nieuwe woonwijk ’t Hul-Noord. Volgens de gemeente zijn tot 2030 ruim 1.000 nieuwe woningen nodig om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. In een eerdere fase konden inwoners al kennis nemen van de structuurvisie. Tijdens het eerste participatietraject zijn alle ideeën en opmerkingen verzameld en vertaald in een concept-structuurmodel. Alle ingediende inspraakreacties worden meegewogen bij de invulling van ’t Hul-Noord als toekomstig woningbouwgebied. Op maandag 19 juni organiseert Nunspeet een inloopavond. Aanmelden kan via Mirella Brienissen door te mailen naar m.brienissen@nunspeet.nl.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *