Nunspeet wil beheermaatregelen wolf

In een brief aan de provincie Gelderland heeft het Nunspeetse college van B&W gevraagd om in zeer beperkte mate beheermaatregelen te mogen nemen om schade door wolven te beperken.

Reden hiervoor is de sterke toename van het aantal incidenten waarbij dieren (vooral schapen) zijn gedood door de wolf. Het gaat om het landelijk gebied ten westen van Elspeet, waar in de afgelopen weken tientallen dieren zijn gedood of verwond.

Het gemeentebestuur is van mening dat de wolvenpopulatie in verhouding moet zijn met de draagkracht van de omgeving. Nu dringen enkele wolven ver door in het landelijk gebied en er zijn zelfs al incidenten binnen de bebouwde kom van Elspeet gemeld. Inwoners maken zich zorgen over de veiligheid van hun dieren en er heerst soms ook angst om zich in het buitengebied te begeven.

Het gemeentebestuur voelt zich verantwoordelijk voor het beschermen van de natuur. Maar zeker ook voor het veilig houden van het landelijk gebied voor de inwoners én de dieren. Concreet vraagt de gemeente om in een afgebakend gebied voorlopig een half jaar lang wolven die zich in dat gebied begeven te mogen doden.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *