Officiële straatnamencommissie voor de gemeente Putten

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft een officiële commissie ingesteld voor de naamgeving van plekken in de openbare ruimte. De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) vervangt de informele straatnamencommissie die sinds 2018 actief is. In maart riep de gemeente Putten inwoners, die lid wilden worden van deze nieuwe commissie, op zich te melden. 10 inwoners gaven gehoor aan deze oproep.

Het college heeft 5 leden aangesteld als lid van de commissie CNOR. De heer Jan van de Kraats en de heer Jan van den Hoorn zijn aangesteld op voordracht van het Puttens Historisch Genootschap en Stichting Oktober 44. Daarnaast zijn de heer Evert de Graaf en mevrouw Marijn ten Hoeve-Sterrenburg op persoonlijke titel aangesteld. Wethouder Roelof Koekkoek neemt zitting in de commissie vanuit zijn rol als portefeuillehouder. De leden zijn benoemd op basis van hun kwaliteiten, zoals kennis van de omgeving en de Puttense geschiedenis.

Geef een reactie