Onderhoud drukriolering buitengebied Putten

De gemeente Putten voert in de periode april tot en met juli onderhoud uit aan de drukrioleringsunits. Soms is het nodig dat medewerkers uw terrein betreden. Dit om het onderhoud uit te kunnen voeren.
Gelet op het grote aantal te onderhouden units is niet aan te geven wanneer welke unit wordt onderhouden. In de regel bellen medewerkers bij u aan. Bent u niet thuis? Dan gaan zij over tot het uitvoeren van de werkzaamheden.

Drukrioleringsunits zorgen ervoor dat ook de woningen in het buitengebied afvalwater kunnen lozen op het openbaar rioolstelsel. De units zijn groen van kleur en hebben een rode lamp.
Een reinigingsvoertuig spuit de drukrioleringsunits schoon en zuigt de vrijgekomen vervuiling af. Dit onderhoud voert de gemeente elk jaar uit. Het is nodig om de werking van de units te garanderen.

Geef een reactie