Ondernemers in Harderwijk richten ondernemersfonds op

Het college van B&W van de gemeente Harderwijk wil in navolging van andere Nederlandse gemeenten met ondernemers een Ondernemersfonds mede mogelijk maken. Ondernemers in Harderwijk zijn gezamenlijk bezig met het oprichten van een ondernemersfonds.

Het belang van een Ondernemersfonds
Ondernemers in Harderwijk willen een voorziening die hen in staat stelt om plannen te maken voor verbetering van gezamenlijk ondernemerschap in de gemeente. Daarvoor willen zij een Ondernemersfonds oprichten. Hiermee kunnen ondernemers activiteiten en maatregelen in gang zetten die anders niet mogelijk zijn. Ook de belangenbehartiging en de lobbykracht van ondernemers kunnen worden versterkt. Het college ziet het belang van deze gezamenlijkheid en wil graag hieraan bijdragen. “Wij zijn een voorstander van deze aanpak bij de ondernemers en zijn blij met de voortvarendheid waarmee ondernemers het oppakken”, aldus wethouder Christianne van der Wal.

Voorbereiding
Ondernemers in Harderwijk werken zorgvuldig toe naar een Ondernemersfonds. Dat doen zij via gesprekken met afgevaardigden van verschillende sectoren. Zowel ondernemers als de gemeente zien het belang dat iedere ondernemer meedoet, ook vastgoedeigenaren. De wethouder: “Voor het college is het heel belangrijk dat ondernemers gezamenlijk bepalen hoe het fonds eruit gaat zien. Iedereen die investeert profiteert mee.” De gemeenteraad van Harderwijk wordt gevraagd uiteindelijk in te stemmen met de opzet van het fonds.

,

Geef een reactie