Online inwonersbijeenkomst Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe

De gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem werken samen met het waterschap, de provincie, de netbeheerder, energie-coöperaties en nog vele andere partijen aan plannen voor het opwekken van duurzame energie en een duurzame warmtevoorziening. Inwoners uit de regio denken hierover mee via de website energienoordveluwe.nl. Op maandagavond 16 november is er een online bijeenkomst voor inwoners over de Regionale Energiestrategie (RES).

De RES is een proces waarbij wordt gekeken waar de opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe en hoe verschillende partijen, waaronder bewoners, daar naar kijken. Op dit moment liggen er 3 varianten voor de energiestrategie op tafel.

De online bijeenkomst is bedoeld om inwoners meer informatie te geven over de RES. Wat is een energiestrategie precies? Wat staat er in de RES van de Noord-Veluwe? En wat betekent dit voor inwoners? Er wordt verteld hoe in de regio met de energiestrategie aan de slag wordt gegaan. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De online bijeenkomst is op maandag 16 november van 19.30 – 21.00 uur te bekijken via www.energieopdenoordveluwe.nl. Aanmelden kan met een naam en mailadres.

, , ,

Geef een reactie