Ontbijtsessie Krachtig Kleurrijk Harderwijk

De eerste vervolgsessie van Krachtig Kleurrijk Harderwijk is een feit. Tijdens het ontbijt op 28 november werd nagedacht over de vraag: “Wat betekent culturele diversiteit binnen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en voor mij als persoon?

Ook werd een passende werkvorm gevonden om samen te werken aan innovatieve verbeterprojecten. Doel: zorg en welzijn samen vanuit maatschappelijk belang aan te laten sluiten op de zorgvraag. Zo werkt Harderwijk aan toekomstbestendige zorg.

De komende vier jaar vinden jaarlijks 5 ontbijtsessies plaats op diverse locaties. Tweeëntwintig lokale organisaties die de intentieverklaring: ‘Samenwerkingsalliantie Krachtig Kleurrijk Harderwijk” hebben ondertekend, gaan samen op zoek naar verbeterprojecten. Deze initiatieven leiden tot beter toegankelijke zorg, wonen en welzijn voor iedereen in Harderwijk en Hierden. Aansluiting zoeken bij de wensen en behoeften van inwoners met een migratie achtergrond staat centraal.

,

Geef een reactie