Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg

Het ontwerp-bestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg ligt ter inzage in het Huis van de stad. Het plan maakt de nieuwbouw van vijf woningen op de Lageweg in Hierden mogelijk. Omdat de gemeente beseft dat de terinzagelegging kan samenvallen met de zomervakanties, attenderen wij belanghebbenden extra op deze mogelijkheid naast de reguliere officiële meldingen.

Geef een reactie