“Onzuivere discussie in het stikstofdebat”

In het radioprogramma Klein Den Haag van Veluwe FM bepleitte afgelopen donderdag adviseur ruimtelijke ordening Jurgen Schreuder uit Putten een zuiverder discussie over het stikstofprobleem. ‘Alles, fijnstof, CO2, stikstof etcetera wordt op een hoop gegooid. En de boeren zijn daarmee zogenaamd het grote probleem’.

Heeft u belangstelling voor dit onderwerp, dan is terugluisteren aan te bevelen. Dat kan via internet: www.veluwefm.nl/nogmaalsluisteren/, klik op ‘Klein Den Haag’.

Geef een reactie