Openstelling subsidie natuurbeheer Gelderland

Eigenaren van natuurgronden kunnen tot en met 31 december 2017 subsidie aanvragen voor het beheer van deze natuurgronden.

Gelders Natuurnetwerk

Aan de subsidie voor natuurbeheer zijn enkele voorwaarden verbonden. Ten eerste moeten de gronden binnen de begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) liggen. De aanvraag moet minimaal 150 hectare groot zijn. De subsidie kan alleen aangevraagd worden voor het beheertype dat hoort bij de betreffende locatie. Raadpleeg hiervoor het Natuurbeheerplan 2018. Daarnaast komen alleen voor natuurbeheer gecertificeerde aanvragers in aanmerking voor deze subsidie. Meer informatie over certificering is te vinden op Portaal Natuur en Landschap.

Collectieven

particuliere eigenaren met minder dan 150 hectare natuur in beheer die toch van de beheersubsidie natuur gebruik willen maken, kunnen zich bij een natuurcollectief aansluiten: Natuurcollectief VALA (regio Achterhoek) en Natuurcollectief Gelderland via Part-ner. Of aansluiting zoeken bij de Bosgroep Midden Nederland. Meer informatie hierover staat op Portaal Natuur en Landschap.

Subsidieaanvraag indienen

In het subsidieportaal van de provincie staat hoe men een aanvraag voor subsidie voor natuurbeheer kan indienen.

Beheerovereenkomst

Subsidieverlening gebeurt op basis van een beheerovereenkomst tussen provincie en aanvrager of intermediair. Een beheerovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 jaar, waarbij geïndexeerde tarieven worden toegepast. Het subsidieplafond voor natuur- en landschapsbeheer voor de beheerperiode van 2018 tot en met 2023 bedraagt in totaal €4 miljoen, zo meldt de provincie Gelderland.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *