Ophokplicht voor alle pluimveebedrijven

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per 12 februari 2020 om 00:00 uur een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel is genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland.

Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Over 4 weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen. Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *