Oude Telgterweg blijft 30 km/uur-weg

De Oude Telgterweg wordt geen 50 km/uur-weg. Dit is door de stikstofcrisis niet mogelijk. De weg blijft dus een 30 km/uur-weg. Wel onderzoekt de gemeente Ermelo de vraag of de bestaande fietsvoorzieningen toereikend zijn.

De belangrijkste redenen voor het besluit zijn:

De onderzochte varianten liggen dicht bij Natura 2000 gebied.
Verhoging naar 50 km/uur betekent meer CO2-uitstoot.
Het kappen van groen is nodig.
Lokaal is geen of zeer weinig ruimte om voor het groen compenserende maatregelen te nemen.
De onduidelijkheid over te verwachten planning en kosten.

Geef een reactie