Overeenstemming in Putten over coalitieakkoord en kandidaat-wethouders

In Putten hebben Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022-2026 én over de kandidaat-wethouders. Het coalitieakkoord, met als werktitel ‘En nu door!’, wordt de komende periode nader uitgewerkt. De kandidaat-wethouders zijn Sander van Nieuwenhuizen (Gemeentebelangen), Bertus Cornelissen (ChristenUnie), Ewoud ’t Jong (SGP) en Jim van den Hoorn (CDA).

De bespreking van het definitieve coalitieakkoord staat gepland voor de raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022. De gemeenteraad heeft dan gelegenheid om zich uit te spreken over het coalitieakkoord en over de kandidaat-wethouders.

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) geeft namens de onderhandelende partijen aan blij te zijn met de bereikte overeenstemming: “In tweeënhalve week tijd hebben wij met elkaar op inhoud een flinke slag kunnen slaan. Ook zijn wij het snel eens geworden over de invulling van de wethoudersposten. Zodra iedereen terug is van vakantie presenteren wij het definitieve coalitieakkoord en introduceren wij onze kandidaat-wethouders nader.”

Putten is de laatste gemeente in Gelderland waar nu een coalitie-akkoord bereikt is.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.