Overlast bij huurders

Uit onderzoek van woningcorporatie UWOON onder 700 huurders, blijkt dat maar liefst één derde overlast ervaart door omwonenden. Tijdens een werkbezoek ging een team in gesprek met elkaar, op basis van de verhalen uit de wijk Stromenwaard, om tot nieuwe inzichten te komen. In de wijk is opvallend veel jeugdproblematiek, eenzaamheid, overlast door geluid, verward gedrag en verdovende middelen. Samenhang ontbreekt en contact leggen met bewoners lukt niet meer.

Geef een reactie