Overlast door asielzoekers in Harderwijk

In de buurt van het asielzoekerscentrum in Harderwijk wordt meer overlast ervaren van sommige asielzoekerscentrum-bewoners dan bekend is bij politie, COA en gemeente. Men maakt zich vooral zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Door instanties wordt benadrukt dat het belangrijk is om iedere vorm van overlast of van gedrag dat niet gewenst is, altijd te melden bij het asielzoekerscentrum of aan te geven bij de politie. Asielzoekers die zich niet weten te gedragen dienen hierop te worden aangesproken, met als gevolg dat er maatregelen genomen kunnen worden richting deze personen.
Ook al wordt de overlast door een kleine groep asielzoekers veroorzaakt, ieder geval van overlast is er een teveel.

Geef een reactie