Het nieuws uit de regio

Vrijwilligers gezocht voor openingsshow Boulevardgebied Harderwijk

Donderdagavond 26 april geeft Waterfront het Boulevardgebied terug aan de stad Harderwijk. Deze ‘overdracht’ gebeurt tijdens een spektakel-show op het water door het internationale theatergezelschap CloseAct, in samenwerking met luchtacrobaten van BenchaTheater. Er wordt nog gezocht naar 5 vrijwilligers die een handje willen helpen.

Buurtbemiddeling in Ermelo

Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, ontstaan er sneller conflicten of ruzies. Door niet of niet goed met elkaar te praten, kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De bedoeling is dat de ruziënde partijen onder begeleiding van bemiddelaars samen hun conflict oplossen.

VVD Ermelo: meer aandacht voor Kunst en Cultuur

VVD Ermelo vindt dat kunst, erfgoed en cultuur van grote waarde zijn voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en creativiteit leidt tot innovatie. Cultuur in Ermelo is van en voor iedereen. De partij wil daarom dat de gemeente deel gaat nemen aan een landelijk initiatief: de Cultuurparticipatieprijs.

Meer samenwerking tussen startups in de grensregio

Provincie Gelderland en Nordrhein-Westfalen willen de samenwerking van startups aan weerszijden van de grens versterken. Hiervoor tekenen gedeputeerde Michiel Scheffer en staatssecretaris Christoph Dammerman 19 april 2018 een intentieverklaring op de StartupDelta Summit in Arnhem.

Gelderland: Meer graven in minder natuurgebieden

Gedeputeerde Staten willen de bestaande regels aanpassen voor natuurbegraven in de Gelderse omgevingsverordening. Ze stellen voor het aantal graven uit te breiden. Tegelijkertijd willen ze het natuurbegraven in minder natuurgebieden mogelijk maken. Ook stellen ze een beheerplan verplicht.

Overnachtingen in de regio nemen toe

Het aantal gasten dat in 2017 in Gelderse logiesaccommodaties verbleef, is gestegen naar 3,9 miljoen, een groei van bijna 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de sterkste groei sinds 2006. Dat blijkt uit de laatste toerismecijfers van het CBS. Van deze gasten kwamen er 590.000 uit eigen land. 3,3 miljoen bezoekers kwamen van over de grens.

Kleine brand in bosjes Ermelo

De brandweer van Ermelo werd dinsdagmiddag omstreeks 15:55 uur opgeroepen voor een brand in de bosjes tegenover Christelijk College Groevenbeek. Het betrof een kleine brand. De brandweer had het snel onder controle en heeft de brand geblust. Vermoedelijk is de brand aangestoken door jeugd.

Provincie wil laaggeletterdheid helpen bestrijden

Het provinciebestuur heeft afgelopen week een plan van aanpak Laaggeletterdheid vastgesteld. Laaggeletterdheid is ook in Gelderland een hardnekkig en breed maatschappelijk probleem. Ongeveer 10% van de mensen tussen de 15 en 65 jaar is laaggeletterd. Dat zijn ongeveer 140.000 personen. Voor deze mensen is het vaak moeilijk om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Onderdelen van het plan zijn een kennisplatform, een provincie-brede campagne, Gelderse projecten en monitoring.

13% meer bedrijven met minimaal 10 werkenden op de Veluwe

Het aantal bedrijfsvestigingen met minimaal 10 werkzame personen is sinds 2010 met 8 procent gestegen tot 77 duizend. De sterkste stijging vond plaats in de regio Groot-Amsterdam. Ook Groot-Rijnmond en de Veluwe zagen een flinke toename van het aantal vestigingen met minimaal 10 werkenden. Op de Veluwe nam het aantal met 13 procent bovengemiddeld toe. In de horeca kwamen er relatief de meeste vestigingen bij. Dit meldt het CBS op basis van een analyse van het aantal bedrijfsvestigingen.

VVD fractie in Ermelo versterkt

Monique van den Broek en Danielle Terpstra worden door de VVD in Ermelo bij de gemeenteraad voorgedragen als fractievertegenwoordiger. Ze waren bij de gemeenteraadsverkiezingen de nummers drie en vier op de kieslijst van de liberalen. Beiden zijn ervaren: Monique van den Broek als raadslid en Danielle Terpstra als fractievertegenwoordiger.