Partij voor de Dieren stemt tegen provinciale begroting

Vorige week is de provinciale begroting voor het komende jaar vastgesteld. De Partij voor de Dieren stemde wederom tegen: er wordt volgens de partij onvoldoende gedaan voor dieren, natuur en milieu. Bovendien vindt De Partij voor de Dieren dat de begroting nog steeds niet laat zien, door middel van goede indicatoren, of het provinciale beleid ook tot resultaten leidt. De partij heeft diverse moties ingediend, bijvoorbeeld om de wasbeer die zich in Gelderland lijkt te hebben gevestigd, te beschermen tegen afschieten.

Geef een reactie