Permanente bewoning vakantieparken Veluwe in kaart gebracht

De Veluwe – waar gemeenten al een aantal jaren samenwerken aan allerlei onderwerpen rondom vakantieparken – is de eerste regio in Nederland die de permanente bewoning in haar gebied uitgebreid in kaart heeft gebracht. Er is bewust gekozen voor dit gebied. Met bijna vijfhonderd vakantieparken heeft het de hoogste dichtheid van vakantieparken in Nederland, met circa 29.000 verblijfsobjecten en een netwerk van partners (gemeenten, zorg en welzijn, corporaties, veiligheidspartners) al actief betrokken is.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft kennisinstituut Platform 31 gepoogd inzicht te krijgen in de aard en omvang van het fenomeen permanente bewoning op de Veluwse vakantieparken.

Volgens Platform 31 wonen tussen de 6000 en 9000 mensen voor langere of korte tijd permanent op een vakantiepark in een van de elf Veluwse gemeenten. Het is niet gelukt volledig zicht te krijgen op met name mensen voor wie een vakantiepark een toevluchtsoord vormt vanwege meervoudige persoonlijke problemen of delinquent gedrag’, schrijven de onderzoekers in het rapport. Verschillende partijen sturen daarom aan op een vervolgonderzoek.

Geef een reactie