Plan ‘Groene Kruispunt’ tussen Strand Horst en Strand Nulde is rond

Voor het Groene Kruispunt Nuldernauw hebben gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, Leisurelands en de colleges van Ermelo en Putten een inrichtingsplan vastgesteld. Dit plan levert een flinke meerwaarde op voor de natuur. De kuststrook is tussen Strand Horst in Ermelo en Strand Nulde in Putten.

Soortenrijk leefgebied
Het doel van het project is om in het Groene Kruispunt een soortenrijk leefgebied te creëren voor verschillende soorten vogels en andere diersoorten. Het kruispunt vormt een nieuwe stapsteen voor de natuur met een oost-westverbinding tussen het Flevolandse Horsterwold en de Putterpolder en een noord-zuidverbinding tussen het natuurgebied bij Harderwijk en de natuur Arkemheen.

Beheer en onderhoud
Leisurelands neemt het beheer en onderhoud op het land voor zijn rekening. De gemeenten Putten en Ermelo zorgen voor het beheer en onderhoud van het rust- en foerageergebied op het water. De gemeente Ermelo zorgt bovendien voor de handhaving van de rust in het vogelgebied.

Impuls voor natuur
Het uitzicht op het Nuldernauw wordt met de aanleg van het natuurgebied veel gevarieerder dan nu het geval is. Voor natuurliefhebbers komt op de bestaande landtong een vogelkijkhut die prachtig uitzicht geeft op het moerasgebied en het water.

Meer informatie via www.gastvrijerandmeren.nl

, , ,

Geef een reactie