Plannen voor gebied Bilderdijkstraat Putten krijgen nader vorm

De plannen voor het gebied Bilderdijkstraat in Putten krijgen nader vorm. Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig plan uitgewerkt voor het gebied. Het plan voorziet in de nieuwbouw van de school De Akker, realisatie van 24 huurappartementen, 4 tot 8 sociale koopwoningen en 8 twee-onder-een-kap-koopwoningen.

Wethouder Ewoud ’t Jong is blij met het plan: “Een mooie invulling van het gebied en een impuls voor de woningbouw in onze gemeente.” De gemeente is vanaf 2018 met de buurt in gesprek over de concrete invulling. “Ik denk dat wij in redelijke mate aan de wensen van de buurt tegemoet komen”, zo geeft ’t Jong aan.

Het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de school zijn te zien op de website www.projectbilderdijkstraat.nl. Daar kan ook gereageerd worden op de plannen. Daarnaast is het mogelijk om op afspraak in te spreken.

Stedenbouwkundige opzet
De uitgangspunten voor het gebied zijn vergeleken met 2018 op een aantal onderdelen gewijzigd. Dit mede gelet op de wensen uit de buurt. Aan de oostzijde van het plangebied komen twee-onder-een-kap-koopwoningen. De nieuw te bouwen school wordt kleiner. Er is nu meer concreet gekeken naar welk type woningen behoefte is. Uit onderzoek blijkt dat er met name veel behoefte is aan kleine sociale huurwoningen. Ook belangrijk is dat de Aldi het plan heeft om naar een andere locatie te verhuizen. Hierdoor is er straks geen sprake meer van laad-en-losverkeer van de supermarkt, en hoeft het trapveld niet verplaatst te worden.

Sociale woningbouw
De gemeente is blij met de ruimte voor sociale woningbouw in het vernieuwde plan. “Daar is veel vraag naar”, zo geeft de wethouder aan. De huurwoningen komen in eigendom van Woningstichting Putten. De huurprijs bedraagt maximaal € 619,00 per maand. “Positief punt is verder dat aan de kant van de Jacob Catssstraat nu wat minder woningen gepland staan. Dit sluit beter aan bij de groenstrook en de bestaande woningen aan de overzijde van de straat”, aldus ’t Jong.

Planning
De woningen en de nieuwe school kunnen niet zomaar gebouwd worden. Hiervoor moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Daartoe wordt in oktober 2020 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan wordt vervolgens in de eerste helft van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna wordt de bebouwing aan de Bilderdijkstraat (Klein Schovenhorst) gesloopt en wordt de nieuwe school gebouwd. Vervolgens wordt de oude school van De Akker gesloopt en kan gestart worden met de bouw van de woningen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *