PMD-pilot Harderwijk eindigt op 22 december

Na bijna 6 maanden komt er op vrijdag 22 december een einde aan de proef met het apart inzamelen van PMD-afval in openbare containers. Inwoners van Harderwijk en Hierden konden tijdens de proefperiode hun plastic, metalen verpakkingen en lege drinkpakken (PMD) op acht verschillende plekken in de gemeente inleveren.

De openbare PMD-containers bij de winkelcentra zijn tot en met donderdag 21 december te gebruiken. Op vrijdag 22 december worden ze verwijderd. Ook op het milieupark (Daltonstraat) is een PMD-inzamelpunt. Deze locatie blijft als enige na de pilot geopend voor het wegbrengen van PMD-afval. PMD kan daarnaast, net als voorheen, weer gewoon bij het restafval.

Terug naar normaal
Op dit moment is de gemeente Harderwijk een nascheidingsgemeente. Dat betekent dat PMD en restafval na inzameling bij de afvalverwerker worden gescheiden. Dat gebeurt met geavanceerde nascheidingsmachines. Tijdens de pilot werd op basis van sorteeranalyses gekeken naar de kwaliteit van het, via de openbare containers ingezamelde, PMD. Dus: hoe zuiver scheiden de inwoners hun afval zelf? Is dat goed genoeg voor een bronscheidingssysteem, of past het huidige nascheidingsmodel het beste bij Harderwijk?

Meten is weten
Tijdens de pilot zijn verschillende metingen gedaan. Naast de kwaliteit van het apart ingezamelde PMD is ook de hoeveelheid apart ingezameld PMD bijgehouden. Op deze manier kan berekend worden hoeveel van het totaal aan PMD apart ingezameld is tijdens de pilot in vergelijking met voorgaande periodes zonder PMD-pilot.

Daarnaast was een belangrijk doel van de pilot om te bepalen waar de inwoners van Harderwijk en Hierden hun voorkeur aan geven: zelf vooraf scheiden (bronscheiding) of nascheiden via de afvalverwerker. Dat wordt o.a. geïnventariseerd door middel van online vragenlijst en fysieke vragenlijsten op straat. De uitkomsten van de verschillende metingen gebruikt de gemeente om uiteindelijk passende keuzes te maken voor de afvalinzameling in Harderwijk en Hierden, in de volle breedte, vanaf 2026.

De online vragenlijst is nog tot en met 7 januari in te vullen op www.afvalharderwijk.nl/vragenlijst. Wethouder Edwin Enklaar: “We roepen mensen nog steeds op om hun mening over de pilot te geven. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe representatiever het beeld is dat we krijgen. Alle informatie samen helpt de gemeente om te kiezen voor het beste scheidingsmodel voor gemeente Harderwijk.”

Resultaten en evaluatie
In januari volgt een terugkoppeling van de gemeten resultaten van de gehele pilot. Denk hierbij o.a. aan het totaal aantal kilo’s apart ingezameld PMD, informatie over de kwaliteit ervan, het aantal ingevulde vragenlijsten en de uitkomsten daarvan. In de eerste helft van 2024 worden alle resultaten van de pilot gecombineerd met al bekende data en kennis. Daarna volgt een uitgebreide analyse. De verwachting is dat de gemeenteraad uiterlijk rond de zomer 2024 de definitieve analyse en aanbevelingen ontvangt.

Op www.afvalharderwijk.nl/pmd-pilot is de meest actuele informatie over de PMD-pilot en de terugkoppeling te vinden.

Minder restafval door goed te scheiden
In elk huis ontstaat afval. Daar ontkomt niemand aan. Toch moeten we met zijn allen nu en in de toekomst nadenken over hoe we het aantal kilo’s restafval verder kunnen terugbrengen. Afval goed scheiden en verwerken helpt daarbij. En afval bestaat uit meer dan alleen rest- en PMD-afval. Ook glas, papier, karton en GFT-afval scheiden zorgt voor minder kilo’s restafval. Harderwijk doet dat al best goed. In 2022 werd gestart met het Diftar-systeem. Sindsdien liep het aantal kilo’s fijn restafval per huishouden al flink terug: van 138 kilo naar 84 kilo.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *