Provinciale Staten op zoek naar nieuwe commissaris van de Koning

Provinciale Staten van Gelderland moeten op zoek naar een nieuwe commissaris van de Koning. Dat volgt op het nieuws dat John Berends zijn taken als commissaris van de Koning neerlegt tot het einde van zijn ambtsperiode. Dat is de uitkomst van de extra Statenvergadering over het onderzoek naar het handelen van Berends.

Berends doet stap terug
Voorafgaand aan het inhoudelijke debat over het onderzoeksrapport legde Berends een verklaring af aan de Staten. Daarin sprak hij uit dat het steeds zijn wens was terug te komen en het ambt weer op te pakken. Gezien de wens tot rust in de organisatie, is hij echter bereid om zijn taken als commissaris niet op te pakken: “Ik heb mij met hart en ziel mogen inzetten voor deze prachtige provincie, steeds in het volle besef dat wij er zijn voor de inwoners van Gelderland.”

Staten respecteren keuze
In een aangenomen motie spreken Provinciale Staten uit de keuze van Berends te respecteren:

Dit is de beste stap voor Gelderland en de organisatie. We constateren dat wij op zoek moeten naar een nieuwe commissaris van de Koning voor Gelderland.
Henri Lenferink blijft aan als waarnemend commissaris van de Koning tot een opvolger is benoemd”.

Normen en gedrag
Eerder op de dag overhandigde de Commissie begeleiding onderzoek het onderzoeksrapport van KPMG aan Provinciale Staten. In het rapport staat aan welke normen de commissaris van de Koning van Gelderland dient te voldoen. Daarnaast geeft het rapport feiten weer over het handelen en gedrag van John Berends tijdens de uitoefening van zijn ambt.

Totstandkoming rapport
De Staten besloten op 27 september 2023 tot instelling van het onderzoek. Daarbij mandateerden zij de drie plaatsvervangend voorzitters als opdrachtgever voor het onderzoek. Zij vormden later de Commissie begeleiding onderzoek. In december 2023 werd de opdracht om het onderzoek uit te voeren gegund aan KPMG. Die heeft het onderzoek in 3 fasen uitgevoerd.

Veiligheid en zorgvuldigheid voorop
De commissie heeft het onderzoek procesmatig begeleid. Daarbij hanteerde de commissie de uitgangspunten veiligheid en zorgvuldigheid met aandacht voor alle betrokkenen. Na toelichting op en verantwoording over het onderzoekproces werd de commissie tijdens de vergadering décharge verleend. Dat gebeurde met een motie, die tevens grote waardering uitspreekt voor de inzet van de commissie.

Aanleiding
Berends werd na de zomer in De Gelderlander beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hijzelf heeft dat altijd ontkend. CDA-er Berends legde zijn functie neer in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Zijn taken worden momenteel overgenomen door Henri Lenferink van de PVDA.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *