Provincie sluit 2017 positief af met €13,7 miljoen

De provincie Gelderland sluit 2017 positief af met €13,7 miljoen. Dit komt doordat er minder prestaties geleverd zijn dan gepland. En door meer inkomsten (baten), zoals de opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting. Dat blijkt uit de financiële verantwoording van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) over 2017.

Gisteren bespraken de 4 Gelderse Statencommissies de Jaarstukken. Met de bespreking van de Jaarstukken 2017 ronden ze de begrotingscyclus over 2017 af.
Dit resultaat komt doordat de provincie minder heeft uitgegeven dan eind 2017 begroot in de Slotwijzing. Daarnaast zijn er vooral meer baten (inkomsten) gerealiseerd. Zo is het totaal aan subsidies lager vastgesteld en zijn de opbrengsten motorrijtuigenbelasting hoger uitgevallen dan vooraf gepland. GS hebben in de Begroting 2017 opgenomen meer te willen doen en daarvoor geld gereserveerd. Het geld dat niet besteed is, blijft beschikbaar in de reserves om de plannen af te maken. Ook deze lagere uitgaven zijn van invloed op het jaarrekeningresultaat 2017.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *