Putten blikt terug op inloopavond Henslare, rond verkeer Steenenkamer

Op uitnodiging van de gemeente Putten zijn bewoners van Steenenkamer woensdag 12 april naar een inloopavond in het gemeentehuis gegaan. Samen gingen de partijen in gesprek over de toekomstige verkeerssituatie in het gebied Steenenkamer in relatie tot het toekomstig bedrijventerrein Henslare.

De komst van nieuwe bedrijven heeft gevolgen voor de verkeersdruk op de buitenwegen in Steenenkamer. Tijdens de inloopavond presenteerde de gemeente Putten drie mogelijke oplossingen die ervoor zorgen dat het verkeer van en naar Henslare de wegen gebruikt die daar het meest geschikt voor zijn. Zoals snelheidsbeperkende maatregelen (drempels, wegversmallingen of verplichte stoptijd) of een fysieke afsluiting aan het begin, einde of halverwege de Stenenkamerseweg. Met de oplossingen wil de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in het gebied Steenenkamer vergroten. De voorkeuren die bewoners inbrachten weegt Putten mee bij het opstellen van de verkeersmaatregelen in het gebied Steenenkamer.

Bekijk de verkeersscenario’s op www.putten.nl/verkeerhenslare.  

Aan het einde van de inloopavond bood een bewonersgroep een document met handtekeningen aan. De groep heeft bezwaren tegen de komst en tegen de locatie van het toekomstige bedrijventerrein. Wethouders Van Nieuwenhuizen en ’t Jong namen de handtekeningen in ontvangst. Daarbij gaven zij ook aan dat bezwaren tegen de exacte locatie van het bedrijventerrein aan de orde komen bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, waarschijnlijk voor de zomer.

Meer informatie

Gemeente Putten
www.putten.nl/henslare

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *