Putten / Ermelo: inspraak windpark Horst en Telgt

Nog tot en met 29 juni 2022 liggen de concept onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) en het participatieplan voor windpark Horst en Telgt ter inzage. Tot dan kunnen inwoners reageren op het voornemen van de provincie Gelderland om voor dit windpark een verkenning uit te voeren.

Concept participatieplan

In het participatieplan staat hoe inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden bij het project worden betrokken. Wie waarover mee kan denken, praten en beslissen. Gemeente Ermelo neemt het omgevingsmanagement op zich en is bezig een klankbordgroep samen te stellen. Ook de initiatiefnemers zorgen voor goede participatie bij het windpark. Provincie, gemeenten en initiatiefnemers stemmen participatie en communicatie goed op elkaar af. Inwoners kunnen hun mening geven over het concept participatieplan via een officiële zienswijze. 

Concept onderzoeksagenda milieu

Een windpark heeft net zoals een nieuwe woonwijk of een nieuwe weg invloed op het milieu en de omgeving. Daarom moet er, voordat er iets nieuws gebouwd wordt, goed onderzoek gedaan worden naar de effecten op het milieu. De initiatiefnemers voor het windpark gaan dit ook doen. De onderzoeksagenda milieu is hiervoor de basis. Bij een windpark gaat het met name om de effecten van het geluid van de turbines, de slagschaduw van de rotorbladen en de veiligheid. Ook het effect op aanwezige beschermde diersoorten zoals de Wespendief moet hier goed onderzocht worden.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *