Putten gaat sloten en beken schoonmaken

Vanaf 2 september start de gemeente Putten met het schoonmaken van watergangen zoals sloten en beken. Begroeide watergangen zorgen ervoor dat in periodes van droogte het water zoveel mogelijk wordt vastgehouden. In perioden met veel regen zijn schone watergangen belangrijk voor een goede afvoer van water.

Waterschap Vallei en Veluwe kent elke watergang een status toe: A, B of C. De indeling hangt af van de hoeveelheid water die een sloot afvoert. Het waterschap onderhoudt de belangrijkste wateren en de dijken (A). De controle, vaak schouw genoemd, van B-wateren ligt eveneens bij het waterschap.

In Putten is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhouden van watergangen in de categorieën B en C langs de openbare weg. Voor C-watergangen geldt alleen een zorgplicht. Loopt een watergang langs of door een gedeeld eigendom? Dan zijn de gemeente en aangelanden samen verantwoordelijk voor het onderhoud. Het schoonmaken van de B-watergangen moet uiterlijk 1 november gereed zijn. Voor C-watergangen geldt dat deze medio december gereed dienen te zijn.

Geef een reactie