Putten heeft nieuwe woonvisie

De gemeenteraad van Putten heeft de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. Belangrijkste onderwerpen: betaalbare woningen (voor starters), senioren en verduurzaming.

In 2030 ongeveer 1.100 huishoudens meer dan in 2019
Putten wil de woningvoorraad in de periode 2019-2025 uitbreiden met ongeveer 700 woningen. En tot 2030 laten groeien met 1.100 woningen. Voor starters en senioren ziet de gemeente de grootste urgentie. Dit vraagt vooral voor starters om meer betaalbare woningen: sociale huur en betaalbare koop. Putten wil in de periode 2019-2025 170 à 230 sociale huurwoningen toevoegen, evenals een vergelijkbaar aantal betaalbare koopwoningen.

Betaalbare woningen
Om dit mogelijk te maken staat Putten open voor innovatieve oplossingen. Ook ziet de gemeente kansen voor innovatieve bouwmethoden. Daarmee kunnen bouwkosten worden gereduceerd ten opzichte van traditionele manieren van bouwen. Daarnaast kan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een goede manier zijn om in te spelen op de lokale behoefte en om de kosten van een nieuwbouwwoning te reduceren. Door middel van flexwonen wil de gemeente aan de vraag naar snel beschikbare en betaalbare woonruimte tegemoet komen.

Goed wonen voor senioren
Ook de senioren in Putten verdienen aandacht. Het aantal oudere huishoudens neemt sterk toe. Het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder zal naar verwachting tot 2041 verdubbelen. Putten wil daarom nieuwe woonvormen voor vitale senioren realiseren. Nabijheid van voorzieningen is hierbij belangrijk. Ook zullen veel senioren blijven wonen in hun vertrouwde woning en woonomgeving. De gemeente zegt het belangrijk te vinden dat zij zich bewust zijn van hun situatie en hun woning op tijd aanpassen of levensloopbestendig maken.

Verduurzamen woningvoorraad
Tot slot is er nog een grote opgave om de bestaande woonomgeving te verduurzamen. Voor de verduurzaming van de woningvoorraad heeft de gemeente uiterlijk eind 2021 een warmtetransitieplan voor de hele gemeente. Hierin wordt een gebiedsgerichte aanpak voor het verduurzamen van bestaande wijken uitgewerkt, met een fasegewijze overgang op een aardgasvrije energievoorziening. Voor het verduurzamen van de bestaande woningen ziet Putten kansen voor energiemaatregelen op ‘natuurlijke momenten’. Denk hierbij aan bij verhuizing, verbouwing of bij het levensloopbestendig maken van de woning.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *