Putten kiest samen met Nijkerk en Bunschoten voor nieuwe Ombudsman

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten gaan de gemeenteraden voorstellen de heer mr. W.J. (William) Maassen te benoemen als ombudsman en de heer drs. R.J.F. (Rob) Paulussen als zijn plaatsvervanger.

Eerder dit jaar hebben de gemeenteraden van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten besloten een eigen gezamenlijke ombudsman in te stellen. De heren Maassen en Paulussen hebben de kennis en vaardigheden om op onafhankelijke en objectieve wijze als ombudsman te werken.

Een ombudsman behandelt klachten
Klachten over bestuurders en ambtenaren worden volgens de wet eerst intern behandeld. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgedaan, kunnen mensen de klacht voorleggen aan een (externe) onafhankelijke ombudsman. Dit kan de Nationale ombudsman zijn, maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen een eigen plaatselijke ombudsman in te stellen. Bunschoten, Nijkerk en Putten hebben ervoor gekozen samen een ombudsman in te stellen.

Een plaatselijk ombudsman staat dichter bij de inwoners
De behandeling van klachten door een plaatselijk ombudsman heeft een belangrijk voordeel. De klachten worden letterlijk en figuurlijk dichter bij de inwoners behandeld. Inwoners hoeven niet naar Den Haag om hun klacht tijdens een hoorzitting toe te lichten.

Door met drie gemeenten samen te werken wordt het werken met een plaatselijk ombudsman efficiënter. Hierdoor zijn de kosten lager dan wanneer wordt aangesloten bij de Nationale ombudsman. Door samen te werken wordt bovendien het leereffect groter.

Duidelijke communicatie
Wanneer de heer Maassen en de heer Paulussen zijn benoemd, wordt duidelijk gecommuniceerd hoe inwoners hen kunnen bereiken. Ook dan geldt, net als nu, dat een klacht eerst intern moet worden behandeld. Bij de afhandeling van een klacht geven de drie gemeenten expliciet aan dat de klager naar de plaatselijke ombudsman kan gaan. De ombudsman behandelt de klacht vervolgens als externe instantie.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *