Putten positief over realisatie 5 zonneparken

Het college van burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van de realisatie van 5 initiatieven voor zonneparken in het buitengebied van de gemeente Putten. Het college is in principe bereid om hiervoor de benodigde ruimtelijke procedures in gang te zetten. Daarnaast is het college benieuwd of er in de gemeenteraad draagvlak is om een vervolgproces op te starten om te komen tot de realisatie van windprojecten langs de A28.

Op maandag 14 oktober worden initiatieven besproken in de commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte (EBOR). Na bespreking in de commissie neemt het college een definitief go/no-go besluit.

Geef een reactie