Putten staat voor stevige financiële uitdagingen

De gemeente Putten moet stevige maatregelen nemen om de begroting voor de komende jaren sluitend te houden. Dat blijkt uit de Financiële Koersnota 2020 die door het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad is verzonden. “Zonder ingrijpen komen wij jaarlijks € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen tekort op onze begroting”, zo stelt financieel wethouder Nico Gerritsen. “Dat kunnen wij niet meer bijpassen uit onze reserves”.

Belangrijkste oorzaak van het tekort is de uitvoering van de Jeugdwet door de gemeente. “De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 7 miljoen. Uit Den Haag ontvangen wij hiervoor slechts € 5 miljoen. De recent toegekende compensatie is in tijd en omvang beperkt en daardoor volstrekt ontoereikend”, aldus Gerritsen. Ook de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bezorgt de gemeente hoofdbrekens. Gerritsen: “Hier komen wij op jaarbasis € 0,5 miljoen te tekort”. Daarnaast moet ook Putten meebetalen aan het tekort bij de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland en vallen de inkomsten uit het gemeentefonds tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *