Putten start met onderhoud watergangen

In Putten start de gemeente deze maand met de jaarlijkse schoonmaak van watergangen, zoals sloten en beken. In perioden met veel regen zijn schone watergangen belangrijk voor een goede afvoer van het water.

ABC van het waterschap
Waterschap Vallei en Veluwe kent elke watergang een status toe: A, B of C. De indeling hangt af van de hoeveelheid water die een sloot afvoert. Het waterschap onderhoudt de belangrijkste wateren en de dijken (A). De controle (schouw) van B-wateren ligt eveneens bij het waterschap.

De gemeente Putten is verantwoordelijk voor het onderhouden van watergangen in de categorieën B en C langs de openbare weg. Voor C-watergangen geldt alleen een zorgplicht. Loopt een watergang langs of door een gedeeld eigendom, dan zijn de gemeente en aangelanden samen verantwoordelijk voor het onderhoud. De zogenaamde ‘zaksloten’ in Veenhuizerveld en Koudhoorn worden dit jaar bij wijze van proef niet schoongemaakt.

Geen vuil op het land?
De gemeente plaatst het vrijkomende slootvuil op de grond van de aangelanden. Het is aan de aangelanden zelf om het slootvuil af te (laten) voeren. Eigenaren die willen dat het slootvuil direct wordt afgevoerd zonder dat het op hun land komt, worden verzocht rechtstreeks contact op te nemen met een van onderstaande bedrijven. De kosten zijn voor eigen rekening.

Woonachtig ten noorden van de Nijkerkerstraat/Oude Rijksweg:
Aannemersbedrijf Van den Brink en Zn BV
Mees van de Brink
T (0341) 351 589

Woonachtig ten zuiden van de Nijkerkerstraat/Oude Rijksweg:
Loonbedrijf Van de Bunt BV
Gijs van de Bunt
T (033) 245 1181

Planning
Het schoonmaken van de B-watergangen moet uiterlijk 1 november gereed zijn. Voor C-watergangen geldt dat deze 15 november schoon moeten zijn.

,

Geef een reactie