Putten start pilot om meer statushouders naar werk te begeleiden

De gemeente Putten start met een pilot voltijd inburgeringstraject voor statushouders. Het traject biedt deelnemers de mogelijkheid om binnen een jaar het inburgeringsexamen te halen.

Doel
Het doel van het inburgeringstraject is om meer statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, te begeleiden naar werk. Werkgevers willen in het algemeen graag een statushouder een baan aanbieden, maar gebrek aan taalkennis is vaak een belemmering om goed te communiceren op de werkvloer. Het luisteren, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal is de basis om succesvol te integreren en te participeren in de Nederlandse samenleving.

Inhoud traject
Het traject bestaat uit onder andere tien maanden lang intensief taalonderwijs bij het Landstede Start College. In de eerste fase van het traject krijgen deelnemers vier dagen per week taal in plaats van de drie halve dagen, zoals nu vaak gebeurt. In de tweede fase is er naast taal veel aandacht voor het opdoen van werkervaring via werkervarings- en stageplekken op basis van maatwerk.

Integrale aanpak
De consulenten van de gemeente en de docenten van Landstede Start College werken in dit traject intensief samen. Verder worden de vrijwilligers die statushouders ondersteunen bij de integratie in de Puttense samenleving bij de pilot betrokken. De pilot voltijd inburgeringstraject is gezamenlijk opgezet door de gemeenten van de regio Noord Veluwe.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *