Putten verstrekt Verklaring omtrent gedrag gratis voor vrijwilligers

Inwoners van Putten, die zich willen inzetten als vrijwilliger binnen of buiten de gemeentegrens en daarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig hebben, kunnen deze voortaan gratis verkrijgen. Hiermee wil de gemeente Putten de stap tot vrijwilligerswerk verkleinen.

Wat is een VOG?
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een hulpmiddel voor (vrijwilligers)organisaties om na te gaan of iemand in het verleden is veroordeeld voor bepaalde feiten. Vaak wordt een VOG aangevraagd op het moment dat een vrijwilliger een actieve rol in de organisatie gaat vervullen en met kwetsbare personen zoals kinderen, ouderen of gehandicapten werkt. Om misstanden te voorkomen is een gedegen veiligheidsbeleid binnen vrijwilligersorganisaties noodzakelijk, waarbij de VOG één van de instrumenten is.

Aanvragen via Justis
Voor vrijwilligersorganisaties (waaronder sportvereniging) die met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken kan via de dienst Justis (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) een VOG kosteloos aangevraagd worden.

Aanvragen via de gemeente
Voor het werken met andere kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, asielzoekers, zorgbehoevende ouderen, verslaafden, dak-/thuislozen of personen met een psychische/lichamelijke beperking, kan de VOG nu gratis via de gemeente aangevraagd worden.

Voorwaarden
Om de VOG voor vrijwilligers uit Putten kosteloos aan te bieden, moet de vereniging of instelling waar zij vrijwilligerswerk voor doen wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie.
  • Welzijnsorganisaties, scholen, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk tellen dus niet mee;
  • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet al op grond van andere wet- of regelgeving verplicht om een VOG aan te vragen;
  • de aanvraag valt niet onder de huidige rijksregeling via dienst Justis;
  • vrijwilligers binnen de organisatie werken met kwetsbare groepen;
  • de organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk (www.nov.nl), hebben tips hoe vrijwilligersorganisaties veiligheidsbeleid kunnen opstellen en uitvoeren.

Vrijwilligersorganisaties kunnen zich melden
De gemeente wil van tevoren inventariseren welke organisaties/instellingen aan deze voorwaarden voldoen. Vrijwilligersorganisaties kunnen zich melden bij Burgerzaken via burgerzaken@putten.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer (0341) 359 671. Wanneer de organisatie/instelling bij de gemeente bekend is, kan de vrijwilliger de VOG gratis verkrijgen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *