Putten wil in 2024 Erfgoedbeleid vaststellen

De gemeente Putten wil in 2024 een Erfgoedbeleid vaststellen. In de Omgevingsvisie 2040 geeft Putten aan dat er op korte termijn een Erfgoedbeleid komt. Het college van burgemeester en wethouders zet daar nu daadkrachtig op in.

De gemeente is gestart met het traject en heeft een eerste concept uitgewerkt. De eerste aanzet wil de gemeente met inwoners delen. Ook maakt Putten graag gebruik van de kennis en ervaring van inwoners, om zo samen het beleid nog sterker te maken. Belangstellenden zijn welkom op maandag 11 december vanaf 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur in het gemeentehuis.

Meer informatie over de Omgevingsvisie 2040: www.putten.nl/putten2040.

Over het erfgoedbeleid
Het maken van een erfgoednota wordt genoemd in de Omgevingsvisie Putten 2040. In deze visie wordt het gemeentebestuur gezien als rentmeester van het erfgoed in de gemeente Putten. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Hiervoor is goed beheer belangrijk en dat brengt met zich mee het aanpakken van achterstallig onderhoud van cultuurhistorisch erfgoed. Een deel van het erfgoed is beschermd, maar er is ook waardevol erfgoed dat nog niet officieel is beschermd. De gemeente wil inventariseren om welk erfgoed het gaat en hoe deze erfgoedwaarden het beste kunnen worden beschermd.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *