Putten zoekt voorzitter voor inclusiepanel

De gemeente Putten zoekt een voorzitter voor het inclusiepanel Putten. De gemeente Putten heeft in september 2019 het inclusiepanel ‘Putten voor Iedereen’ opgericht. In dit inclusiepanel zitten mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring met diverse beperkingen. Denk aan beperkte mobiliteit, GGZ- problematiek, verslaving, niet-aangeboren hersenletsel. Het inclusiepanel organiseert ervaringsdeskundigheid op een structurele manier.

Wat doet het inclusiepanel?

Naast het helpen opstellen van de inclusieagenda heeft het inclusiepanel 4 belangrijke taken bij de uitvoering ervan:

bewaken dat de gemeente Putten de inclusieagenda uitvoert;
drempels in de samenleving signaleren en delen met de gemeente. Hierdoor blijft inclusie op de agenda staan;
subsidieaanvragen van het inclusiefonds beoordelen op basis van ervaringskennis. Met deze ervaringskennis kan het panel goed beoordelen of een nieuw idee helpt om drempels weg te halen;
aandacht vragen bij de gemeente voor nieuwe onderwerpen die focus verdienen.

Wat zijn de taken van de voorzitter?

Voorbereiden en leiden van de vergaderingen van het inclusiepanel.
Zorgdragen voor een goede taakverdeling binnen het inclusiepanel.
Samen met het inclusiepanel plannen maken voor acties om inclusie te bevorderen.
Samen met het inclusiepanel deze acties voorbereiden en uitvoeren.
Bewaken van de kwaliteit van het inclusiepanel: is er voldoende diversiteit en deskundigheid? Wordt er goed samengewerkt? Heeft iedereen voldoende inbreng?
Vormgeven van de communicatie van het inclusiepanel: hoe weten mensen uit Putten het panel te vinden? Hoe laat het panel zien wat zij doet? Hoe communiceert het panel met de gemeente Putten en met ondernemers, verenigingen, kerken en buurten?

Wat vindt het inclusiepanel belangrijk in de persoon van de voorzitter?

Het inclusiepanel zoekt iemand die:

gemotiveerd is om eraan mee te werken dat Putten een plek voor iedereen is – ongeacht beperkingen van welke aard ook;
de ervaringskennis en deskundigheid van het inclusiepanel erkent en het panel uitdaagt om deze in te zetten;
helpt het inclusiepanel verder te ontwikkelen; een netwerk heeft dat benut kan worden om de doelen van het inclusiepanel te realiseren;
er tijd en energie in wil steken en op een plezierige manier samen met het inclusiepanel aan de slag wil gaan.

Personen die interesse hebben in de functie, of meer willen weten, worden verzocht een e-mail te sturen naar contact@inclusiepanelputten.nl. Het inclusiepanel ‘Putten voor Iedereen’ neemt dan contact met hen op.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *