Putten-Zuid en Husselsesteeg in beeld als toekomstige woningbouwlocaties

Het college van burgemeester en wethouders van Putten wil in 2020 een ontwikkelingsvisie opstellen voor de realisatie van woningbouw op de locaties Putten-Zuid en Husselsesteeg. Daarmee zijn beide locaties nadrukkelijk in beeld voor het bouwen van woningen ná realisatie van de nieuwbouwwijk Rimpeler medio 2022.
Voor Putten-Zuid wordt gedacht aan de realisatie van tenminste 250 woningen. Voor de Husselsesteeg gaat het om de bouw van 100 tot 120 woningen. Voor het opstarten van de planontwikkeling vraagt het college de raad een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen. Dit voorstel staat geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van 13 februari.

Geef een reactie