Puttense weekmarkt op 2 locaties, mét non-foodkramen

Het college van burgemeester en wethouders wil vanaf woensdag 13 mei de wekelijkse warenmarkt op twee locaties organiseren. Het gaat om het parkeerterrein achter het gemeentehuis aan de Brinkstraat (de huidige tijdelijke locatie) én het parkeerterrein van de Nieuwe Kerk nabij de Kerkstraat in Putten. Door de markt te spreiden over twee locaties ontstaat er ook weer plek voor de non-foodsector. Het gaat vooralsnog om een proef. Aan de hand van de eerste ervaringen beoordeelt het college of de markt op de twee locaties voor langere tijd een optie is.

De afgelopen weken was de weekmarkt alleen opengesteld voor de verkopers van levensmiddelen (foodsector). Met het oog op de coronamaatregelen was het noodzakelijk om de kramen op ruimere afstand van elkaar te plaatsen. Daardoor was er geen plek voor alle kramen. Op basis van de maatregelen van de rijksoverheid is voorrang gegeven aan levensmiddelen. De afgelopen weken is de markt naar tevredenheid verlopen. In combinatie met de daling van het aantal besmettingen acht het college een verruiming van de wekelijkse markt met kramen in de non-foodsector verantwoord. De verruiming is ook gewenst met het oog op de voortzetting van de markt in de toekomst.

In verband met de herinrichting van het Kerkplein en Fontanusplein – als onderdeel van de uitvoering van het Centrumplan – is de markt tijdelijk naar het parkeerterrein Brinkstraat verplaatst. Omdat de tijdelijke marktlocatie op het parkeerterrein aan de Brinkstraat niet groot genoeg is om de food en non-foodkramen in een ‘ruime coronaopstelling’ te plaatsen, is het college voorstander van een tijdelijke tweede marktlocatie.

Door de markt te spreiden over twee locaties is er plaats voor alle kramen. Er is bewust gekozen voor twee locaties die uit elkaar liggen om te grote drukte te voorkomen. Het parkeerterrein van de Nieuwe Kerk nabij de Kerkstraat voldoet daaraan en heeft al enige voorzieningen voor standplaatsen op andere dagen. Daarom is dit terrein als tweede locatie in beeld.

De gemeente wijst erop dat de eerdere maatregelen van kracht blijven: bezoekers worden dringend verzocht om alléén naar de markt te komen, het te laten bij een kort bezoek en voldoende afstand tot elkaar te bewaren. Toezichthouders lopen rond om te controleren of mensen zich aan de regels houden. Bezoekers worden verder opgeroepen vooral per fiets of lopend naar de markt te komen.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *