Raad Ermelo behandelt drie langlopende dossiers in september

De gemeenteraad van Ermelo behandelt de uitkomsten van het onderzoek over drie langlopende dossiers in september. Bureau Necker van Naem, dat in opdracht van de raad onderzoek doet, heeft het onderzoek inmiddels bijna afgerond.

Het bureau heeft dossieronderzoek gedaan en gesprekken gevoerd
Het gaat om de volgende drie dossiers:

  • Bar Twinns
  • Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove
  • Tomassen Duck-To

Het onderzoek is klaar voor de zomervakantie. De raad wil echter het besluitvormingsproces zo zorgvuldig mogelijk laten plaatsvinden. De behandeling van de uitkomsten kan niet meer voor het zomerreces plaatsvinden.

De raad van Ermelo wil in gesprek met inwoners
De resultaten en aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten worden in een openbare raadsvergadering op 1 september behandeld. Het onderzoek is dan openbaar. Inwoners krijgen op dat moment de gelegenheid in te spreken tijdens de openbare vergadering. Daarna vindt op 8 september het debat in de raad en zo mogelijk ook besluitvorming plaats over de aanbevelingen en conclusies.

Het onderzoek is het gevolg van de politiek-bestuurlijke verkenning
In november vorig jaar is er een rapport uitgebracht (het NSOB rapport) met daarin een politiek-bestuurlijke verkenning. Naast de motie over de langlopende dossiers heeft de raad vorig jaar ook nog andere moties aangenomen. Eén daarvan gaat over het verbeteren van de rol en positie van de raad, ook wel de motie ‘Zelfreflectie’ genoemd. De andere motie betreft het beter positioneren van de organen van de raad, zoals de klankbordgroep. Een eerste themabijeenkomst voor raadsleden, college en een deel van de ambtelijke organisatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Een vervolgbijeenkomst is in voorbereiding. Ook een nieuwe Organisatieverordening voor de raad zal na de zomer in bespreking genomen worden. De verwachting is dat daarmee alle moties voor het herfstreces zijn uitgevoerd.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *