Rapport onafhankelijke onderzoekscommissie zandkwestie

In opdracht van de gemeenteraad van Barneveld heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie zich de afgelopen maanden bezig gehouden met een onderzoek naar de zandkwestie. Het onderzoek geeft inzicht in het verloop van de zandkwestie en doet aanbevelingen aan de gemeente over hoe beter om te gaan met dergelijke vraagstukken. Dit onderzoek is bedoeld om lessen te trekken uit de zandkwestie voor de toekomst.

Op maandagavond 2 september 2019 heeft de onderzoekscommissie haar concept rapportage besproken met een uit de gemeenteraad samengestelde begeleidingsgroep. De betrokken besturen (College van Burgemeester & Wethouders gemeente Barneveld, Provincie Gelderland en Omgevingsdienst de Vallei) hebben daarna het rapport kunnen bezien op feitelijke onjuistheden. Na verwerking van opmerkingen is het rapport op vrijdag 6 september 2019 openbaar gemaakt en toegelicht aan de pers. Het College heeft tot 20 september 2019 de gelegenheid om een bestuurlijke reactie te geven.
Toelichting in commissievergadering

Het definitieve rapport wordt op 30 september 2019 door de onderzoekscommissie in een openbare vergadering van een raadscommissie toegelicht en door de raadscommissie besproken. Daarna behandelt de gemeenteraad het rapport in een openbare vergadering op 3 oktober 2019.

Geef een reactie