Reactie NVWA op beelden eendenslachter

RTL nieuws vertoonde beelden van eenden die letsel oplopen bij het vangen en laden van de dieren. De beelden zijn gemaakt door Animal Rights die deze beelden in een eerder stadium ter beoordeling aan de NVWA heeft voorgelegd.
Het vangen van pluimvee valt onder de eisen van de Transportverordening (Vo 1/2005). Pluimveehouders moeten er voor zorgen dat het vangen van hun dieren niet leidt tot letsel of lijden. De NVWA heeft de beelden van Animal Rights bekeken en geconstateerd dat er bij het vangen en laden van eenden onvoldoende rekening gehouden wordt met het voorkomen van letsel en lijden bij de dieren. De manier waarop de dieren gevangen, vastgehouden, in kratten geladen en gedood worden, veroorzaakt aantasting van het welzijn van de dieren. De eenden worden behandeld als voorwerpen die in een krat worden gegooid. De NVWA neemt deze akelige beelden serieus en voert naar aanleiding hiervan inspecties uit bij de betrokken bedrijven. Hierbij zal vooral gekeken worden naar het vangen en laden van de eenden.

Geef een reactie