Rechter: Ermelo moet handhavend optreden tegen eendenslachterij

De rechtbank Gelderland heeft het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ermelo vernietigd. Hierin werd besloten om niet handhavend op te treden tegen het overtreden van de milieuvergunning door eendenslachterij Tomassen. Volgens de rechtbank is het college er ten onrechte vanuit gegaan dat sprake was van concreet zicht op legalisatie. Een vrouw die in de buurt woont van het bedrijf waar eenden worden geslacht heeft vanwege overlast van het bedrijf een handhavingsverzoek bij het college ingediend in verband met overtreding van de milieuvergunning. Omdat het bedrijf de milieuvergunning overtreedt besloot het college in eerste instantie het handhavingsverzoek toe te wijzen en het bedrijf op te dragen om te handelen volgens de milieuvergunning. Het bedrijf heeft daar bezwaar tegen gemaakt. In de beslissing op bezwaar heeft het college de dwangsom herroepen. Er zou sprake zijn van concreet zicht op legalisatie doordat een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning is ingediend. De rechtbank oordeelt dat er nog geen concreet zicht is op legalisatie. Om die reden moet burgemeester André Baars van de rechter handhavend optreden tegen Tomassen Duck-To.

,

Geef een reactie