Regiovervoer ViaVé voor alle Puttenaren

Woont u in Putten of bezoekt u de gemeente Putten? ViaVé vervoert u naar uw bestemming. ViaVé is vervoer van deur tot deur. Het wordt aangeboden door zes Noord-Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland.

Hebt u een Wmo-indicatie voor sociaal recreatief vervoer? Dan kunt u gebruik maken van ViaVé tegen de volgende tarieven (per 1 januari 2019):

een opstaptarief van € 0,80;
€ 0,15 per kilometer voor een reisafstand tot maximaal 25 km en voor verder weg gelegen ‘puntbestemmingen’;
€ 1,50 per kilometer voor reisafstanden tussen 25 en 40 km.

Kunt u niet reizen met het reguliere openbaar vervoer, omdat u bijvoorbeeld aangepast vervoer nodig heeft? Dan kunt u gebruik maken van ViaVé tegen de volgende tarieven (per 1 januari 2019):

een opstaptarief van € 3,15 en € 0,49 per kilometer als het gewone openbaar vervoer niet beschikbaar is;
een opstaptarief van € 5,88 en € 0,92 per kilometer wanneer er wel een dergelijk alternatief is;
deze tarieven gelden tot een maximale reisafstand van 20 km. Reist u verder dan 20 km (tot maximaal 40 km) dan geldt een kilometertarief van € 1,50.

Geef een reactie