Rekenkamer onderzoekt armoede- en schuldenbeleid in o.a. Nunspeet en Putten

De samenwerkende rekenkamer van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten doet onafhankelijk onderzoek om de gemeenteraden te ondersteunen bij hun controlerende en kaderstellende taken. Op dit moment start de Rekenkamer het onderzoek naar armoede- en schuldenbeleid in de vijf gemeenten. Dit beleid heeft als doel om inwoners bestaanszekerheid te bieden via diverse maatregelen en instrumenten.

De rekenkamer wil van de vijf gemeenten het beleid en de uitvoering van dit beleid in beeld brengen, inclusief de (maatschappelijke en/of financiële) drijfveren die eraan ten grondslag liggen. Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Worden de huishoudens in (dreigende) armoede bereikt en zijn zij ook daadwerkelijk geholpen met het gevoerde beleid?
  • Hoe zetten de gemeenten de schuldhulpverlening in en in hoeverre helpt dit bij de bestrijding van armoede?
  • Wat kan er beter en wat kunnen de vijf gemeenten van elkaar leren?

    De rekenkamer wordt bij het onderzoek ondersteund door onderzoeksbureau B&A. Voor het onderzoek vindt eerst documentenstudie plaats. Daarna worden interviews gehouden met inwoners uit de doelgroep, consulenten en uitvoeringspartners van de gemeente en beleidsmedewerkers en wethouders. Ook de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden bij het onderzoek betrokken.

Na afronding van het onderzoek worden de resultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen, aangeboden aan de vijf gemeenteraden en openbaar gemaakt op de websites van de gemeenten. De verwachting is dat dit begin 2025 zal plaatsvinden.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *