Sanering grond voormalig Struikterrein Harderwijk gestart

Op het voormalig Struikterrein bij de Weiburglaan in Harderwijk zijn de bodemsaneringswerkzaamheden gestart voor de realisering van de tijdelijke woonwijk. Een deel van het terrein bevat voor de aanleg van een nieuwe woonwijk, een te hoge concentratie arseen in de bodem. De hoeveelheid levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, maar wordt toch uit voorzorg uit het woongedeelte verwijderd. De arseengehalten zijn van nature in de bodem aanwezig in een groot gedeelte van Harderwijk. De arseenhoudende grond wordt buiten het woongedeelte in depot geplaatst en afgedekt met een halve meter schone grond. Binnenkort wordt het gebied bouwrijp gemaakt en kan worden gestart met de plaatsing van de tijdelijke woningen.

Woningen voor woningzoekenden onder de 27
Op het terrein worden voor de komende tien jaar vijftig tot honderd woningen gebouwd voor woningzoekenden onder 27 jaar. Bij de voorbereiding van de tijdelijke bestemming werkt de gemeente nauw samen met woningbouwcorporaties Uwoon en Omnia en met bewoners uit het omliggende gebied.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *