Sociale Dienst Veluwerand in liquidatie

De Sociale Dienst Veluwerand is ontbonden door opheffing van de gemeenschappelijke regeling van 1 januari 2018. De rekening en verantwoording en plan van verdeling liggen ter inzage tot 4 januari bij het Handelsregister van Kamer van Koophandel, Kronenburgsingel 5 in Arnhem, en op het kantoor van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, Havendam 56 in Harderwijk.

, , ,

Geef een reactie