St. Jansdal start Fonds Slachtofferhulp

St. Jansdal start samen met Fonds Slachtofferhulp, het UMCU en het Diakonessenhuis de pilot Casemanagement Medische Incidenten. Gedupeerde patiënten van een medisch incident hebben behoefte aan langdurige ondersteuning en deskundige hulp van een onafhankelijk persoon op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. Ook als betrokken artsen en het ziekenhuis in openheid hebben gecommuniceerd over het incident en alles in werking is gezet wat redelijkerwijs mag worden verwacht. De pilot casemanagement voorziet in deze behoefte en biedt gedupeerde patiënten langdurige en intensieve ondersteuning. Naar verwachting zal de pilot 1 tot 1,5 jaar duren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *